เว็บโฮสติ้งความเร็วสูง
High-speed Web Hosting packages
บริการเสริมอื่นๆ
Web Hosting Design and Programming
การชำระเงิน
Web Hosting Payment
ติดต่อและสมัครใช้บริการ
Contact Web Hosting Thailand

บริการวางเครื่องร่วม (Co-location Server)

เราแบ่งบริการ co-location ออกตามขนาดของเครื่องที่ท่านนำมาวาง ตามรายละเอียดข้างล่างนี้บริการวางเครื่องร่วม
(Colocation Servers)

ขนาด 1U Server

อัตราค่าบริการวางเครื่อง

Port 1Gbps x 1
Public IPdedicated x 1
Traffic unlimited

รายเดือนๆละ 4900 บาท
รายปีเดือนละ 4200 บาท
ขนาด 2U Server

อัตราค่าบริการวางเครื่อง

Port 1Gbps x 1
Public IPdedicated x 1
Traffic unlimited

รายเดือนๆละ 7900 บาท
รายปีเดือนละ 7200 บาท
ขนาด Tower Server

อัตราค่าบริการวางเครื่อง

Port 1Gbps x 1
Public IPdedicated x 1
Traffic unlimited

รายเดือนๆละ 8900 บาท
รายปีเดือนละ 8200 บาท
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / สัญญาการใช้บริการขั้นต่ำ 1 เดือน

สิ่งที่ดีที่สุด อยู่ตรงหน้าท่านแล้ว สมัครเลยวันนี้ พร้อมรอเปิดใช้งานได้ทันที

Get a Quotation ขอรับใบเสนอราคา Order Now สมัครเลยวันนี้